Update Covid 19 richtlijnen ballonvaart

In aanvulling van het Ministerieel Besluit van 08 mei 2021, mag Priveballon.be de ballonvaarten met passagiers opnieuw opstarten, mits het in acht nemen van de algemene principes in het domein van de kleine luchtvaart. Deze instructies blijven van toepassing tot nader order. Bijzondere aandacht voor maatregelen in acht te nemen door de passagiers van ballonvaarten bij Priveballon.be: Voor de vaart: Enkel de passagiers die geen symptomen vergelijkbaar met deze van COVID-19 vertonen én niet in contact geweest zijn met zieke personen in de 14 dagen voordien kunnen aan een vlucht deelnemen. Tijdens de veiligheidsbriefing zal de nadruk liggen op het respect voor de sanitaire maatregelen die tijdens het volledige verloop van de ballonvaart gelden. Voor aanvang van de ballonvaart zal door iedereen de handen worden ontsmet. Op het opstijgterrein: Inachtneming van de social distancing van anderhalve meter en verplichting van het dragen van een mondmasker. Alleen crew, passagiers mogen zich binnen de perimeter rond de ballon bevinden en zijn verplicht een mondmasker te dragen. Tijdens de vaart: De passagiers dragen hun mondmasker gedurende de volledige vlucht. De piloot zal zijn mondmasker gedurende de volledige vlucht dragen. Er wordt gevraagd om zodanig plaats te nemen in de mand dat de passagiers naar de buitenkant van de mand kijken. Na de vaart: De social distance moet steeds gerespecteerd worden. Het landingsterrein zal zo snel als mogelijk worden verlaten (mits toestemming van de eigenaar van het landingsterrein) Passagiers moeten hun eigen transport na de vaart voorzien. De operator kan/mag geen transport voor de passagiers voorzien. Na afloop van de ballonvaart zal door iedereen de handen worden ontsmet.

SponsorsFacebook